TŁUMACZENIA DLA FIRM I KLIENTÓw INDYWIDUALNYCH

Oferuję pomoc klientom indywidualnym, a także firmom w tłumaczeniu pisemnym i ustnym w następujących obszarach:

Tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone, tzw. „przysięgłe”) – wymagające podpisu i pieczęci, lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego tłumacza przysięgłego to m. in.:

 • dokumenty metrykalne (odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu, odpisy aktów małżeństwa, świadectwa chrztu, itd.)
 • świadectwa, zaświadczenia, uprawnienia, dyplomy, suplementy, certyfikaty, licencje
 • dokumenty urzędowe
 • pisma sądowe (pozwy, wyroki, postanowienia, apelacje, skargi kasacyjne, nakazy zapłaty)
 • umowy sprzedaży udziałów, nieruchomości, najmu, użyczenia i dzierżawy
 • kontrakty, umowy handlowe
 • dokumenty firmowe, handlowe, biznesowe: KRS, VAT-5, CEIDG i inne
 • statuty, pełnomocnictwa, upoważnienia

Tłumaczenia techniczne: normy, umowy, instrukcje obsługi, procedury, specyfikacje, karty charakterystyki

Tłumaczenia medyczne: zaświadczenia lekarskie, karty szczepień, badania obrazowe i laboratoryjne, karty leczenia szpitalnego

Dokumenty oraz teksty nie wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, których treść musi być równie wiarygodna, co treść tekstów uwierzytelnionych. Do takich tekstów należą m. in.:

 • korespondencja zwykła i handlowa
 • teksty reklamowe
 • teksty stron internetowych
 • teksty popularnonaukowe
 • inne niespecjalistyczne

Tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. „przysięgłe”) – w czynnościach sądowych, notarialnych, czynnościach w Urzędzie Stanu Cywilnego, u notariusza itp.

Tłumaczenia konsekutywne (następcze) – tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy mówca skończy swoją wypowiedź (przemówienie podzielone jest na części)

 • spotkania biznesowe i negocjacyjne, szkolenia, targi

Tłumaczenia symultaniczne – wykonywane w sytuacji, gdy niewielka liczba osób (najlepiej nie więcej niż trzy) nie mówi w języku, którym posługuje się większość uczestników spotkania;

 • uroczystości, spotkania, konferencje

CENY

Stawka podstawowa za tłumaczenie pisemne:

z języka niemieckiego lub rosyjskiego na język polski – od 70 PLN

z języka polskiego na język niemiecki lub rosyjski – od 75 PLN

Podstawą ostatecznego rozliczenia jest liczba stron w tekście tłumaczenia. Za stronę rozliczeniową tłumaczenia uwierzytelnionego uważa się 1125 znaków ze spacjami, strona rozpoczęta liczy się za całą.

Tłumaczenia ustne wyceniane są indywidualnie.

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie z uwzględnieniem trybu zlecenia (zwykły, ekspres), frazeologii i terminologii specjalistycznej zawartej w tekście źródłowym oraz trudnych do odczytania fragmentów tekstów ze względu na pismo odręczne, stopień zniszczenia lub uszkodzenie tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym, a także w oparciu o art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r., w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego –  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/2316

*Podane ceny są cenami brutto – wystawiam faktury bez VAT.

Scroll to Top