Nazywam się Magdalena Tomusiak, jestem tłumaczem przysięgłym i specjalistycznym języka rosyjskiego

Tłumaczenia to moja praca i jednocześnie pasja. Jako osoba dwujęzyczna od początku opanowywałam jednocześnie język polski i język rosyjski. Zainteresowanie i otwartość na inne kultury sprawiły, że zajęłam się również językiem niemieckim i po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku filologia germańska na UMCS w Lublinie przez kilkanaście lat pracowałam jako nauczyciel akademicki. Równolegle rozwijałam moje kompetencje tłumaczeniowe, żeby w 2016 r. uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. W tłumaczeniach, zwłaszcza specjalistycznych oraz prawnych, w których szczególnie istotne jest zachowanie międzynarodowych standardów terminologicznych, pomaga mi również dobra znajomość języka angielskiego oraz łacińskiego.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie tłumaczeń z języka rosyjskiego, uczestnicząc w szkoleniach i kursach doskonalących, organizowanych m. in. przez TEPIS Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Fundację FreeLING oraz organizatora szkoleń w zakresie specjalistycznych tłumaczeń medycznych Linguini.

Oferuję pomoc klientom indywidualnym, a także firmom, w tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentacji, rozmów, tłumaczeniu ustnym podczas czynności notarialnych, czynności w Urzędzie Stanu Cywilnego orazpodczas spotkań biznesowych i negocjacyjnych. Stale współpracuję z organami wymiaru sprawiedliwości: m. in. Policją, Strażą Graniczną oraz sądami.

CERTYFIKATY I ZAŚWIADCZENIA

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą

Wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne, w tym zwykłe, uwierzytelnione, specjalistyczne i symultaniczne. Szczegóły znajdą Państwo w mojej ofercie, do której prowadzi poniższy link.

Scroll to Top